COL·LABORACIÓ ENTRE FETOR I LA ESCOLA RAMÓN Y CAJAL

FETOR i la Escola Ramón y Cajal arriben a un acord de col·laboració en matèria de formació.

image

COL·LABORACIÓ ENTRE FETOR I LA ESCOLA RAMÓN Y CAJAL

FETOR i la Escola Ramón y Cajal arriben a un acord de col·laboració en matèria de formació.
schedule 15.11.2021
FETOR (Federació Espanyola de Tècnics Ortopèdics) i la Escola Ramón y Cajal, van mantenir una reunió per a establir un acord de col·laboració, i així complir objectius comuns en matèria de formació.

En línies generals, aquest acord contempla que la Escola cedirà les seves instal·lacions de taller per a realitzar les sessions pràctiques de les formacions que la Federació organitzarà durant l'any pròxim. En aquelles jornades en les quals sigui viable, els estudiants de la Escola també podran beneficiar-se de les formacions que s'imparteixin des de la Federació. Tant la Escola com FETOR mantenen oberta la possibilitat de noves i futures vies de col·laboració que puguin plantejar-se en el dia a dia de totes dues entitats.

FETOR va estar representada pel seu president, Jaume Reixach, i pels responsables de les Vocalies de Recursos Formatius, Enric Beltrán, i de Control de Catàlegs de Prestacions, Elena Redondo. Per part de la Escola, van assistir José Miguel Mayos, director del centre, i Andrés Mayos, director d'administració i comptabilitat.