Mª Carmen Barbosa

Mª Carmen Barbosa

Documentación sanitaria

  • RESPONSABLE DE GESTIÓ I SERVEIS I D´ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS des de 1996

 

  • laboració amb el Departament de Salut . Plà de Salut

 

  • Responsable de gestió Administrativa de la Unitat d´assaigs clínics i Data Manager CAP Sant Martí de Provençals. Acreditació Fundació Jordi Gol i gurina.des de 2010

 

  • Data Manager i Col.laboració en investigació de projectes nacionals e internacionals amb la REDGEDAPS S.L . Atenció Primaria.des de 2011.

 

  • Professora del´Escola Ramón i Cajal, Documentació Sanitària.des de 2014.

 

 

 

Mestratges i postgraus de títols propis

 

Master EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS i COMUNICACIÓN  , UNIVERSIDAD DE BARCELONA IL3 Y ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 2011.

 

 

Formació continuada

 

Altres temàtiques

APS PER AL PERSONAL DE LES UAAU, IES 25 hores, 2008.

XXII CURS D´AGICAP EN ASSAIGS CLINICS AMB MEDICAMENTS A L´ATENCIÓ PRIMARIA, IDIAP Jordi Gol 20 hores, 2011.

CURS DIRECCIO PER VALORS LIDERATGE COACHING I APRENENTATGE GRUPAL., SANT ELIES-IL3 30 hores, 2008.

Familiar i comunitària

ACTUALIZACION E INTEGRACION PARA P.N.S EN LOS EQUIPOS DE SALUD, A DISTANCIA 115 hores, 2002.

CURS GESTIO DE LA DEMANDA A L´EAP, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS 4 hores, 2011.

Laboratori

XXII CURS DE L´AGICAP EN ASSAIGS CLINICS AMB MEDICAMENTS A L´ATENCIÓ PRIMARIA, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS 20 hores, 2011.

Suport logístic assistencial

CURS EMERGENCIES PER A PROFESSIONALS NO SANITARIS, ICS 5 hores, 2012.

Direcció, administració i gestió

curs EINES DE TREBALL PER A LA GESTIÓ DIRECTIVA DE UN EAP, ICS 12 hores, 2012.

TECNIQUES DE RELAXACIO APLICADES A L´ENTORN PROFESSIONAL, ICS 20 hores, 2012.

CURS/TALLER GESTIÓ DE LA FORMACIÓ, AMBIT DE BARCELONA ICS 10 hores, 2006.

TALLER SOBRE LIDERAR I CONDUIR UN EQUIP, ICS BARCELONA 25 hores, 2005.

CURS E-CAP RESPONSABLES UNITATS PRODUCTIVES, CENTRE CORPORATIU 3 hores, 2008.

PERTEM METODO HOUSE, CAMFYC 8 hores, 2014.

Prevenció de riscos i salut laboral

Procediment d’actuació davant casos sospitosos de febre hemorràgica per virus d’Ebola, ICS 3 hores, 2014.

CURS ON LINE GENERAL DE PRL-AP PERSONAL UAU, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS 7 hores, 2010.

Sistemes d’informació corporatius utilitzats a l’ICS

CURS PRESENTACIO FORMACIÓ E-CAP, SAP LITORAL 3 hores, 2005.

CURS/TALLER DE FORMACIÓ EN SIAPWEB, CAP DRASSANES 5 hores, 2006.

 

Ofimàtica

Dades bàsiques de salut, ICS 10 hores, 2014.

TALLER PRACTIC D´UTILITZACIÓ DE PC EN ATENCIÓ PRIMÀRIA ( NIVELL 1), ICS BARCELONA 16 hores, 1992.

CURS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DSM-11, ICS 12 hores, 1990.

CURS D´AMIPRO AVANÇAT, ESCOLA ADMINISTRACIÓ PUBLICA 10 hores, 1997.

CURS TALLER PRACTIC D´UTILITZACIÓ DE PC´S AN AP ( NIVELL 2), ICS BARCELONA 10 hores, 1993.

CURS D´ACCESS, ESCOLA D´ADMINISTRACIÓ PUBLICA 20 hores, 1998.

 

Suport administratiu

SESSIONS INFORMATIVES DE LES UVAMI, IES 8 hores, 1990.

CURS DE PROCESSOS ADMINISTRATIUS A LES UAAU, CENTRE CORPORATIU 2 hores, 2010.

 

Biblioteconomia, documentació i arxius

CURS D´ARXIVISTICA, ICS BARCELONA 20 hores, 1993.

CURS BASIC ARXIVISTICA, ESCOLA D´ADMINISTRACIÓ PUBLICA DE CATALUNYA 12 hores, 1993.

 

Desenvolupament personal/professional

EINES DE TREBALL PER A LA GESTIÓ DIRECTIVA D´UN EAP, ICS 12 hores, 2012.

PROGRAMA SUPERIOR EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS , Universidad de barcelona y Escuela adminsitracion de empresas 525 hores, 35

crèdits, 2011.

 

Qualitat

PROJECTE DE MILLORA D´ATENCIÓ AL PUBLIC, SUBDIVISIÓ BARCELONA 21 hores, 1999.

Abordatge de la qualitat i la seguretat dels pacients en els Equip d’Atenció Primària, ICS 10 hores, 2013.

DIRECCIO PER VALORS, LIDERATGE, COACHING I APRENENTATGE GRUPAL, IL3 30 hores, 2008.

 

Metodologia i tècniques

CURS DE DISSENY DE PROJECTES, FUNDACIO JORDI GOL I GURINA 38 hores, 2008.

 

Administració i gestió sanitària

GESTION DEL DIA A DIA, semfyc 120 hores, 6,70 crèdits, 2011.

 

Comunicació

CURS DE FORMACIO PER A TREBALL EN EQUIP, SANT ELIES 15 hores, 2009.

CURS DE COMUNICACIO TRANSCULTURAL, AMBIT DE BARCELONA ICS 12 hores, 2005.

 

Desenvolupament i habilitats personals / professionals

CURS DE LIDERATGE I HABILITATS COMUNICATIVES, AMBIT DE BARCELONA ICS 40 hores, 2004.

CURS DE MILLORA D´HABILITATS SOCIALS, ICS BARCELONA 22 hores, 2002.

CURS SOBRE APS PER AL PERSONAL DE LES UAAU, IES 25 hores, 1988.

CURS DE RESOLUCIO DE CONFLICTES, SUBDIVISIO DE BARCELONA. ICS 15 hores, 2000.

 

Finances i comptabilitat

Curs pràctic de gestió econòmica i de recursos humans, ICS 5 hores, 2015.

 

 

 

Processos administratius

CURS MODULS DE POSADA EN MARXA DE LES AREES BÀSIQUES DEL CAP SANT MARTÍ, SUBDIVISIÓ ATENCIO PRIMÀRIA. BARCELONA 20 hores, 1997.

CURS SOBRE GESTIÓ PER PROCESSOS, ICS BARCELONA 25 hores, 2005.

Taller

 

Sistemes d’informació corporatius utilitzats a l’ICS

Sistema de notificació d’esdeveniments adversos (TPSC Cloud), ICS 6 hores, 2014.

 

Congrés/Meeting

 

Medicina

II CONGRES DE L´AMBIT D´ATENCIÓ PRIMARIA DE BCN, EDIFICI WINTWRTHUR 10 hores, 0,80 crèdits, 2010.

 

Familiar i comunitària

CONGRES DE L´AMBIT D´ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA, BARCELONA. 0,80 crèdits, 2009.

 

Atenció a l’usuari

3ER CONGRES INTERDISCIPLINARI D´ATENCIÓ PRIMÀRIA, PALAU CONGRESOS BARCELONA 1 dies, 2003.

 

Desenvolupament personal/professional

XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SEAUS, MALLORCA 20 hores, 2009.

 

Administració i gestió sanitària

IV JORNADES D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS, AUDITORI PALAU CONGRESOS GIRONA 6 hores, 2010.

Jornada

 

Medicina

JORNADA AREA INTEGRAL DE SALUT LITORAL MAR, H. DEL MAR 6 hores, 0,60 crèdits, 2010.

 

Atenció a l’usuari

JORNADA INTERCANVIS EXPERIENCIES DE LES D´ADMISSIONS A L´USUARI DE L´ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT, AREA DE GESTIO COSTA DE PONENT 1

dies, 1989.

 

Suport administratiu

I JORNADA D´INTERCANVI D´EXPERIENCIES DEL SAP SANT MARTI, FARINERA DEL CLOT 1 dies, 2004.

II JORNADA ADMINISTRATIUS DE L´ICS, AUDITORI VIC 8 hores, 2008.

MEMBRE DEL COMITE ORGANITZADOR JORNADA ADMINISTRATIUS D´ATENCIÓ PRIMÀRIA, EDIFICI WINTERTHUR 5 hores, 2007.

 

Llistat d’elements curriculars

MEMBRE DEL COMITÉ ORGANITZADOR JORNADA INTERCANVI D´EXPERIENCIES DEL SAP SANT MARTÍ, CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT 5 hores,

2004.

 

Desenvolupament personal/professional

II JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS, CENTRE DE CONVENCIONS PORT AVENTURA 7 hores, 2009.

 

Metodologia i tècniques de recerca

JORNADA DE RECERCA PROJECTE XB DE L´AMBIT DE BARCELONA CIUTAT, ICS 1 dies, 2010.

 

Desenvolupament i habilitats personals / professionals

8a Jornada d’administratius de l’Institut Català de la Salut, ICS 6 hores, 2015.

 

 

 

Seminari

SEMINARI D´INTEL.LIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A L´EMPRESA, ICS BARCELONA 12 hores, 2001.

INTEL.LIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A L´EMPRESA, ESCOLA D´ADMINISTRACIÓ PUBLICA 18 hores, 2001.

 

 

Docència

 

  • Formació reglada

 

Títol de Tècnic Especialista de Grau Superior o equivalent, Tutor de pràctiques, DOCUMENTACIO SANITARIA. 2010-2011(ESCOLA SANTA MARIA

DELS APOSTOLS), ESCOLA SANTA MARIA DELS APOSTOLS, de 2010 a 2011, 432 hores..

Títol de Tècnic Especialista de Grau Superior o equivalent, Tutor de pràctiques, DOCUMENTACIO SANITARIA. 2010-2011(ESCOLA SANTA MARIA

DELS APOSTOLS), ESCOLA SANTA MARIA DELS APOSTOLS, de 2010 a 2011, 848 hores..

 

  • Formació continuada

 

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2015.

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2015.

Terminologia sanitària per a professionals de Gestió i Serveis d’Atenció Primària, ICS, 2014.

Terminologia sanitària per a professionals de Gestió i Serveis d’Atenció Primària, ICS, 2014.

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2014.

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2014.

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2015.

Coneixements de llenguatge assistencial per a professionals de gestió i serveis, ICS, 2015.

CURS DE FORMACIÓ EN E-CAP LA MINA, CAP LA MINA, 2005.

DOCENCIA CURSOS DE FORMACIO ALS PROFESSIONALS EN ECAP /SIAPWEB, AMBIT DE BARCELONA. CAP DRASSANES, 2006.

CURS D´AGENDES EN SIAP WEB PER A PROFESSIONALS D´ATENCIO SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA, CAP DRASSANES, 2007.

GESTIO DE LA DEMANDA AGUDA, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS, 2012.

TALLER PROJECTE CODI ETIC, CAP LA MINA, 2007.

PRESENTACIO FORMACIO ECAP SAP LITORAL, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS, 2005.

PRSENTACIO DE LA FORMACIO ECAP SAP LITORAL PER A METGES, CAP POBLE NOU, 2005.

PRESENTACIÓ DE LA FORMACIO E-CAP SAP MUNTANYA, CAP SANT MARTÍ, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recerca

Beques a projectes de recerca i assaigs clínics aprovats

PROJECTE D´INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ. CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS. 31/12/2009, cap sant martí de provençals,

31/12/2009.

 

Congrés/Jornada

 

¿ LA UTILIZACION DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS MEJORA LA CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA?, CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE

FAMILIA Y COMUNITARIA de 11/12/2004 a 11/12/2004.

 

incidencia de la baja laboral en el momento de iniciar el permiso de maternidad. (15/6/2009 – 30 congreso sociedad española de ginecologia y obstetricia), 30 congreso sociedad española de ginecologia y obstetricia de 15/06/2009 a 19/06/2009.

 

 

LA DESBUROCRATIZACION DE LA CONSULTA ES UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LA PRESION ASISTENCIAL?, XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

HAY EVIDENCIAS DE INCIDENCIAS DE BAJA LABORAL EN EL MOMENTO DE INICIAR EL PERMISO MATERNAL?, XIV CONGRESO SEAUS de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

ANALISIS DE LAS RECLAMACIONES DE DOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA DESPUES DE UN AÑO DE TRASLADO, XIV CONGRESO SEAUS de 20/05/2009 a

23/05/2009.

 

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA SEGUN EL TIPO DE TERAPIA EMPLEADA, FARMACOLOGICA O NATURAL, EN UNA ENCUESTA POBLACIONAL, III CONGRESO DE LA FEDERACION ARGENTINA DE MEDCINA FAMILIAR Y GENERAL, XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA FAMILIAR de 28/10/2004 a 30/10/2004.

 

MEJORA DE LA CALIDAD EN LA DISPENSACION DE RECETAS CRÓNICAS DE DOS CENTROS DE SALUD, SEAUS de 04/05/2007 a 04/05/2007.

 

ADECUACION DEL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, LA PETICION ELECTRONICA, VIII SYMPOSIUM NACIONAL DE LAS SEAUS

de 29/05/2008 a 30/05/2008.

 

NOU MODEL ORGANITZATIU DE LA UNITAT DE GESTIO I SERVEIS DEL CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS, I JORNADA BENCHMARKING PER A DIRECTIUS D´EAP

AMBIT AP BARCELONA de 13/06/2008 a 13/06/2008.

 

projecte d´innovació en processos d´atenció i organització. ( 11/6/2009 – congres de l´ambit d´atenció primària barcelona), congres de l´ambit d´atenció primària barcelona de 11/06/2009 a 11/06/2009.

 

IMPLANTACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN DOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMÀRIA, SEAUS de 04/05/2007 a 04/05/2007.

 

IMPLANTACIÓ DE L´AREA DE RECURSOS HUMANS EN UN EQUIP D´ATENCIÓ PRIMÀRIA, XX CONGRES CAMFIC ATENCIÓ PRIMÀRIA de 29/06/2006 a 29/06/2006.

 

UTILIZACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, IMPLANTACION DE LA OFICINA VIRTUAL EN UN CENTRO DE SALUD, VIII SYMPOSIUM NACIONAL DE LAS SEAUS

de 29/05/2008 a 30/05/2008.

 

PRERSENTACIÓ DEL NOU PLÀ DE FORMACIÓ REFERENT ADMNISTRATIU E-CAP, JORNADA DE FORMADORS D´E-CAP DE BARCELONA de 20/05/2005 a 20/05/2005.

 

IMPLANTACION DE SESIONES DE FORMACION Y CASOS ADMINISTRATIVOS EN UNA UAAU DE DOS CENTROS DE SALUD, SEAUS de 04/05/2007 a 04/05/2007.

 

EVOLUCION DE LA POBLACION EXTRANGERA EN DOS CENTROS DE SALUD, SEAUS de 04/05/2007 a 04/05/2007.

 

EXPERIENCIA DE TREBALL EN GRUPS A DOS CENTRES DE SALUT, II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS de 24/04/2008 a 24/04/2008.

 

 

IMPLANTACIÓ DE LES SESIONS DE FORMACIÓ I CASOS ADMINISTRATIUS EN UNA UAAU DE DOS CENTRES DE SALUT, II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS

de 24/04/2008 a 24/04/2008.

 

la consulta burocratica como herramienta para disminuir la presion asistencial, xxii congreso de la sociedad española de medicina de familia y comunitaria de 22/11/2008 a 22/11/2008.

 

ADECUACION DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO A NUEVOS ESPACIOS, VIII SYMPOSIUM NACIONAL DE LES SEAUS de 29/05/2008 a 30/05/2008.

 

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE STOCK DEL MATERIAL DE AUTOANALISIS DE DOS CENTROS DE SALUD, XIV CONGRESO NACIONAL DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

implantacion de procesos, enmarcados en el proyecto Proa, en los equipos de atencion primaria litoral de barcelona. 20/5/2009, SEAUS

 

XIV CONGRESO NACONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SANIDAD de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

ADMINISTRATIU SANITARI PORTA D´ENTRADA DE LA GESTIÓ DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓ. (19/11/2010 -AREA DE SALUT INTEGRAL BARCELONA LITORAL

MAR) , AREA DE SALUT INTEGRAL BARCELONA LITORAL MAR de 19/11/2010 a 19/11/2010.

 

INCORPORACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION SANITARIA EN UN CENTRO DE SALUD DE

BARCELONA. (20 A 23/5/2009 – XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD), XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL

USUARIO de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

PrOJECTE D´INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ(19/11/2010 – AREA DE SALUT INTEGRAL BARCELONA LITORAL MAR), AREA DE SALUT

INTEGRAL BARCELONA LITORAL MAR de 19/11/2010 a 19/11/2010.

 

ADMINISTRATIU SANITARI PORTA D´ENTRADA DE LA GESTIÓ DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓ (11/06/2010 – IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE

L´ICS GIRONA), IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS GIRONA de 11/06/2010 a 11/06/2010.

 

INTERVENCIONS COMUNITARIES DEL PERSONAL ADMINISTRATIU SANITARI DEL CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS. (21/10/2009 -III JORNADA

D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS) , III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

 

 

INCORPORACIO DEL PERSONAL DE GESTIO I SERVEIS ALS PROCESSOS ASISTENCIALS I COMUNITARIS. 11/06/2010 -VI JORNADA D´ADMINISTRATIUS

SANITARIS DE L´ICS , VI JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 11/06/2010 a 11/06/2010.

 

INCORPORACIO DEL PERSONAL DE GESTIO I SERVEIS ALS PROCESSOS ASISTENCIALS I COMUNITARIS. 21/10/2009 -III JORNADA D´ADMINISTRATIUS

SANITARIS DE L´ICS , III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

PrOJECTE D´INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS. 11/06/2010 – IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS

SANITARIS DE L´ICS, IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 11/06/2010 a 11/06/2010.

 

PROJECTE D´INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ. utilitat dels sistemes de comunicació visual en un cap. 26/04/2010, JORNADA

DE BENCHMARKING DEL GRUP ICS. AUDITORI AXA de 26/04/2010 a 26/04/2010.

 

PROJECTE DE INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ. (21/10/2009 -III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS), III JORNADA

D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

COMUNICAR AL CIUTADÀ I FER´LI SENTIR PARTICIP DELS PROCESOS ASISTENCIALS I COMUNITARIS DEL CENTRE. 11/6/2010 –

 

IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS GIRONA, IV JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS GIRONA de 11/11/2010 a 11/11/2010.

IMPLANTACIO DE LA GUIA DE TREBALL SOCIAL DEL CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS, III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de

21/10/2009 a 21/10/2009.

 

AUDIOVISUAL SCRRENS IN WAITING ROOMS AS A HEALTH PROMOTION COMUNICATION TOOL IN PRIMARY CARE:RESEARCH PROJECT, 16 TH WONCA EUROPE CONFERENCE de 06/10/2010 a 09/10/2010.

 

INCORPORACION DEL PERSONAL DE GESTION Y SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO A LOS PROCESOS ASISTENCIALES. 20/5/2009 -XIV SEAUS CONGRESO

NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO , XIV SEAUS CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO de

20/05/2009 a 23/05/2009.

 

CREACION DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO A.P DE UN AREA URBANA DE BARCELONA, X CONGRESO NACIONAL DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD de 26/11/2009 a 28/11/2009.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ EN DISSABTES, III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

EN QUE LE PUEDO AYUDAR? ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE COLAS EN UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE BARCELONA, XIV CONGRESO NACIONAL DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO de 20/05/2009 a 23/05/2009.

 

INCIDENCIES DE BAIXES LABORALS EN EL MOMENT D´INICI DEL PERMÍS ADMINISTRATIU. (21/10/2009

-III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS), III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

LA CONSULTA BUROCRATICA DISMINUEIX LA PRESSIÓ ASSISTENCIAL?, III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

COM LI PUC AJUDAR? ESTRATEGIA PER A LA GESTIÓ DE CUES EN UN CENTRE D´ATENCIÓ PRIMARIA. 21/10/2009, III JORNADA D´ADMINISTRATIUS

SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

IMPLANTACIO DEL PROCES ADMINISTRATIU D´URGENCIA GREU EN DOS EQUIPS D´ATENCIÓ PRIMARIA D´UN CENTRE DE SALUT URBÀ. (21/10/2009

-III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS) , III JORNADA D´ADMINISTRATIUS SANITARIS DE L´ICS de 21/10/2009 a 21/10/2009.

 

INCORPORACION DEL PERSONAL DE GESTION Y SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO A LOS PROCESOS ASISTENCIALES. 20/5/2009

 

– XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO, XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCION AL USUARIO de

20/05/2009 a 23/05/2009.

 

MILLORA DE LA QUALITAT EN LA DISPENSACIÓ DE RECEPTES DE PACIENTS CRÒNICS DE DOS CENTRES DE SALUT, II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS

de 24/04/2008 a 24/04/2008.

 

VIII SYMPOSIUM NACIONAL SEAUS, EXPERIENCIA DE TRABAJO GRUPAL( GRAN GRUPO Y GRUPO BALINT). LA PROTECCION EMOCIONAL DEL GRUPO de

29/05/2008 a 30/05/2008.

 

PROJECTE PROA, II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS de 24/04/2008 a 24/04/2008.

IMPLANTACIÓ I ADECUACIÓ DEL PROCÉS DE LLIURAMENT DEL MATERIAL PER A DIABÉTICS EN DOS CENTRES DE SALUT, II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE

L´ICS de 24/04/2008 a 24/04/2008.

 

IMPLANTACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE URGENCIA GRAVE EN UN CENTRO DE SALUD, VIII SYMPOSIUM NACIONAL DE LAS SEAUS de 29/05/2008 a

30/05/2008.

 

IMPLANTACIÓ DEL PROCÉS ADMINISTRATIU D´URGÈNCIA GREU.(24/4/2008- II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE L´ICS), II JORNADA D´ADMINISTRATIUS DE

L´ICS de 24/04/2008 a 24/04/2008.

 

 

Participació en grups de recerca i xarxes

 

PROTOCOL IMATGE CORPORATIVA, 01/10/2009.

ETICS, 01/05/2007.

 

 

Premis

ESTUDIO DE LA CALIDAD EN UN CENTRO DE SALUD, CAP SANT MARTI DE  ROVENÇALS, 19/05/1999.

PROJECTE XB. PROJECTE D´INNOVACIÓ EN PROCESSOS D´ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ. 21/10/2008, CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS, 31/10/2008.

 

Llistat d’elements curriculars

  • Idiomes: Català , Angles(Basic)

 

  • Títols oficials d’idiomes :

Català – Certificat de nivell intermedi de català (B). Nivell B2 del Consell d’Europa, , 1995.