Dóna el salt, matricula’t!

 

 

 

 

 

L’únic que necessites és:

• 4 fotografies tamany carnet

• 2 fotocòpies del D.N.I. / N.I.E.

• Certificació acadèmica

• Targeta Sanitària

• Haver realitzat els estudis de Batxillerat o equivalents:

• Batxillerat experimental o C.O.U.

• Títol de FP-2, d’un mòdul 3 experimental o amb el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.

• A través d’una prova d’ACCÉS (vincular) podran, les persones que, no complint les condicions anteriors, tinguin més de 20 anys, o que els compleixin durant l’any natural en què vulgui iniciar el cicle formatiu, i que a més acrediti un mínim d’experiència laboral en qualsevol activitat.