Les competències que adquiriràs al llarg del Cicle consistiran en adquirir coneixements sobre l’organització i definició dels processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificació i validació de la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients, i de gestió administrativa en centres sanitaris.

D’altra banda, adquiriràs coneixements i pràctiques dels programes utilitzats per a la codificació de tota la documentació clínica, gestió de bases de dades i programari de programes utilitzats en centres sanitaris.

Sortides laborals: Un cop acabis els teus estudis en Documentació i Administració Sanitària de l’Escola Ramon i Cajal podràs introduir-te al món laboral de la professió, o guiar-te cap a una educació superior universitària.

Carmen Barbosa

Tutora

PLA D’ESTUDIS

Gestió de pacients

Terminologia clínica y patologia

Extracció de diagnòstics y procediments

Arxiu i documentació sanitaris

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

Ofimàtica i procés de la informació

Codificació sanitària

Atenció psicosocial al pacient-usuari

Validació i explotació de dade

Gestió administrativa sanitària

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès

Projecte de documentació i administració sanitàries

Formació en centres de treball

 

  • Horas lectivas - 1.584
  • Horas en Centros de Formación - 416

Total: 2.000 hores repartides en 2 anys

3
 

 

 

 

 

 

FEINA

Qualsevol grau universitari

Tècnic especialista en Documentació Sanitària

Responsable tècnic de codificació, arxiu i tractament de documentació sanitària

Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de prestació sanitària

Responsable tècnic d’administració d’unitats, departaments o centres sanitaris

Educador sanitari

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres hospitalaris i de recerca.

Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent o gerent administratiu si s’escau. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.

En unitats de promoció de la salut.

En serveis hospitalaris.

Centres de salut privats.

Omple els camps per a informació més detallada

    Y ahora, ¿qué necesito para matricularme?