Víctor Huerta

Víctor Huerta

Secretaria

L’educació és un descobriment progressiu de la nostra pròpia ignorància.

Will Durant

S’encarrega de l’atenció al públic i de respondre tots els correus electrònics que arriben a l’Escola. Gestiona les inscripcions i és l’encarregat d’organitzar i arxivar les dades acadèmiques. També dóna suport en tasques administratives.

 

Formació

 

Tècnic en hostaleria i turisme